Bạch thủ lô 2 nháy Siêu VIP: 500.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :17-07-19NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Bạch thủ lô 2 nháy Kết quả Theo
17-07-19
16-07-1998Trúng442
15-07-1987Trúng480
14-07-1925Trúng401
13-07-1931Trượt483
12-07-1947Trượt457
11-07-1913Trượt440
10-07-1955Trúng419
09-07-1930Trúng458
08-07-1966Trúng473
07-07-1905Trúng429
06-07-1968Trúng420
05-07-1939Trúng471
04-07-1996Trúng484
03-07-1966Trúng480
02-07-1931Trúng433
01-07-1993Trúng436
30-06-1922Trúng438
29-06-1986Trúng448
28-06-1953Trượt483
27-06-1985Trượt435
26-06-1928Trúng467
25-06-1953Trượt448
24-06-1944Trúng412
23-06-1907Trúng491
22-06-1902Trúng477
21-06-1957Trúng404
20-06-1900Trượt482
19-06-1990Trúng446
18-06-1934Trượt492
17-06-1902Trượt417
16-06-1921Trúng421
15-06-1933Trúng495
14-06-1993Trúng438