Bạch thủ lô 2 nháy Siêu VIP: 500.000 VNĐ

Thần tài xổ số ngày :20-05-19NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Bạch thủ lô 2 nháy Kết quả Theo
20-05-19
19-05-1901Trượt474
18-05-1958Trúng408
17-05-1985Trượt446
16-05-1945Trượt401
15-05-1938Trúng418
14-05-1951Trượt473
13-05-1959Trúng416
12-05-1980Trúng407
11-05-1991Trúng459
10-05-1999Trúng487
09-05-1905Trượt481
08-05-1968Trúng494
07-05-1917Trúng495
06-05-1904Trúng474
05-05-1997Trượt417
04-05-1976Trượt474
03-05-1989Trúng458
02-05-1927Trượt421
01-05-1994Trúng440
30-04-1956Trúng416
29-04-1988Trúng450
28-04-1935Trúng496
27-04-1942Trúng460
26-04-1992Trúng441
25-04-1945Trượt403
24-04-1975Trúng406
23-04-1937Trượt453
22-04-1919Trúng455
21-04-1969Trúng494
20-04-1998Trúng421
19-04-1934Trượt448
18-04-1960Trượt477
17-04-1998Trúng401